Tillbehör - Mobil-Lyft i Oskarshamn AB

Vi tillhandahåller en stor bredd av lyfttillbehör och körplåtar av olika slag och storlekar

 

Lyfttillbehör

Hängkorg

Vi har en rad korgar i olika storlekar för 2-4 personer

Spridare & Lyftok

Vi har lyftspridare & lyftok i olika storlekar som hjälper att sprida taget om lyftobjetet och inte få för stort tryck på objektet. Spridare används vid lyft av exempelvis båtar, maskiner, mindre hus eller friggebodar.

Radiostyrd Gripskopa

Radiostyrd Gripsskopa är ett hydraulaggregat som kopplas till kranen och utrustas med en gripskopa för t.ex muddring.

Övrig Lyftutrustning

Vi har lyftcontainers ”BM Container”, Sloda, Basker, Pallgaffel m.m

samt Deha & Frimeda lyft från 1,25ton till 10 ton 

Övriga Tillbehör

Körplåtar

Vi tillhandahåller körplåtar i olika storlekar. Vi leverar, installerar, demonterar och hämtar.

Ni kan givetvis även hämta och lämna själva hos oss.